Các nhà sản xuất
PLC Mitsubishi
Hiển thị mỗi trang
Liên hệ
Software lập trình PLC Mitsubishi MELSOFT GX Developer V8.
150.000 (VND)
CR2450HR. Pin nguồn 3V sử dụng cho PLC vàn HMI Mitsubishi FX3U, FX3UC, GOT1000. Xuất xứ: Japan. mới 100%.
200.000 (VND)
ER10/28 (FX2NC-32BL). Pin nguồn 3.6V Lithium. Sử dụng cho PLC Mitsubishi FX2NC, HMI F930GOT, F940GOT. Mới 100%.
240.000 (VND)
200.000 (VND)
ER6C. Pin nguồn 3.6V Lithium. Sử dụng cho PLC Mitsubishi FX1, FX2, FX2N. Mới 100%.
250.000 (VND)
200.000 (VND)
Q6BAT. Pin nguồn 3V Lithium. Sử dụng cho PLC Mitsubishi dòng Q. Mới 100%.
200.000 (VND)
180.000 (VND)
A6BAT. Pin nguồn 3.6V Lithium. Sử dụng cho PLC Mitsubishi dòng A, và Servo driver. Mới 100%.
250.000 (VND)
300.000 (VND)
CS1W-CIF31. Tạo cổng COM cho máy tính, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 (32/64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
200.000 (VND)
CS1W-CIF31. Tạo cổng COM cho máy tính, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 (32/64it). Xuất xứ: China. Mới 100%.
250.000 (VND)
200.000 (VND)
SC-09. Chiều dài 3 mét, cáp lập trình PLC Mitsubishi FX1, FX2, FX0, FX0S, FX0N, FX1S, FX1N, FX2N, FX3S, FX3G, FX3U, FX3UC và dòng A, kết nối máy tính thông qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%.
300.000 (VND)
260.000 (VND)
SC-09 5M. Chiều dài 5 mét, cáp lập trình PLC Mitsubishi FX1, FX2, FX0, FX0S, FX0N, FX1S, FX1N, FX2N, FX3S, FX3G, FX3U, FX3UC và dòng A, kết nối PC thông qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%.
500.000 (VND)
FX-USB-AW. Cáp USB lập trình PLC Mitsubishi dòng FX, chất lượng dây cáp tốt, đầu kết nối mạ vàng rất đẹp. Xuất xứ: China. Mới 100%.
370.000 (VND)
300.000 (VND)
USB-SC09-FX. Lập trình dòng FX0, FX0S, FX0N, FX1S, FX1N, FX2N, FX3U, FX3G. Hỗ trợ: Windows 2000, XP và Windows 7, 8, 10 (32bit/64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
500.000 (VND)
450.000 (VND)
USB-SC09. Cáp USB lập trình PLC Mitsubishi dòng FX0, FX0S, FX1S, FX1N, FX2N, FX3U, FX3G, FX1, FX2 và dòng A. Hỗ trợ Win 2000, XP và Win 7, 8, 10(32bit/64bit). Mới 100%.
550.000 (VND)
480.000 (VND)
USB-SC09. Cáp USB lập trình PLC Mitsubishi dòng FX0, FX0S, FX1S, FX1N, FX2N, FX3U, FX3G, FX1, FX2 và dòng A. Hỗ trợ Win 2000, XP và Win 7, 8, 10(32bit/64bit). Mới 100%.
650.000 (VND)
USB-SC09+. Cáp USB lập trình PLC Mitsubishi dòng FX0, FX0S, FX1S, FX1N, FX2N, FX3U, FX3G, FX1, FX2 và dòng A. Hỗ trợ Win 2000, XP và Win 7, 8, 10(32bit/64bit). Mới 100%.
950.000 (VND)
USB-SC09+. Sử dụng Chip FTDI hiệu suất và độ tin cậy cao, lập trình PLC Mitsubishi dòng FX0, FX0S, FX1S, FX1N, FX2N, FX3U, FX3G, FX1, FX2 và dòng A. Hỗ trợ Win 2000, XP và Win 7, 8, 10 (32bit/64bit). Mới 100%.
250.000 (VND)
QC30R2. Cáp lập trình PLC Mitsubishi dòng Q00CPU, Q01CPU, Q02CPU, Q02HCPU ... giao tiếp với máy tính qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%.
500.000 (VND)
USB-QC30R2. Cáp USB lập trình PLC Mitsubishi dòng Q00CPU, Q01CPU, Q02HCPU, Q06HCPU, giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Xuất xứ: China. Mới 100%.
2.000.000 (VND)
AJ65SBT-64AD. 4 kênh ngõ vào Analog -10V đến +10V, 4-20mA. Kết nối truyền thông với CC-Link Master. Xuất xứ:Japan. Mới 97%, nguyên zin.
1.700.000 (VND)
AJ65SBT-62DA. 2 kênh ngõ ra Analog -10~+10VDC, 4-20mA. Kết nối truyền thông với CC-Link Master. Xuất xứ:Japan. Mới 97%, nguyên zin.
2.200.000 (VND)
AJ65SBT2B-64DA. 4 kênh ngõ ra Analog -10~10VDC, 4-20mA. Kết nối truyền thông với CC-Link Master. Xuất xứ:Japan. Mới 98%, nguyên zin.
2.000.000 (VND)
AJ65SBT2B-64RD3. 4 kênh ngõ vào nhiệt độ RTD. Kết nối truyền thông với CC-Link Master. Xuất xứ:Japan. Mới 97%, nguyên zin.
450.000 (VND)
AJ65SBTB3-16D. 16 ngõ vào DC (0V/24). Mô đun Slave kết nối với mạng CC-Link thông qua CC-Link Master. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
450.000 (VND)
AJ65SBTB1-16D. 16 ngõ vào DC (0V/24V). Mô đun Slave kết nối với mạng CC-Link qua CC-Link Master. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90% nguyên zin. Bảo hành 6 tháng.
700.000 (VND)
AJ65SBTB1-32D. 32 ngõ vào DC (0V/24), mô đun Slave kết nối với CC-Link Master qua mạng CC-Link. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
700.000 (VND)
AJ65SBTB1-32D1. 32 ngõ vào DC (0V/24). Mô đun Slave kết nối với CC-Link Master qua mạng CC-Link. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90% nguyên zin.
450.000 (VND)
AJ65SBTB2N-16R. 16 ngõ ra Relay. Mô đun Slave kết nối với CC-Link Master qua mạng CC-Link. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90% nguyên zin. Bảo hành 6 tháng.
450.000 (VND)
AJ65SBTB1-16T. 16 ngõ ra Transistor (0V). Mô đun Slave kết nối với CC-Link Master qua mạng CC-Link. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90% nguyên zin. Bảo hành 6 tháng.
700.000 (VND)
AJ65SBTB1-32T. 32 ngõ ra Transistor (0V). Mô đun Slave kết nối với CC-Link Master qua mạng CC-Link. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90% nguyên zin.
700.000 (VND)
AJ65SBTB1-32T1. 32 ngõ ra Transistor sink. Mô đun Slave kết nối với CC-Link Master qua mạng CC-Link. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90% nguyên zin.
450.000 (VND)
AJ65SBTB1-16DT2. 8 ngõ vào DC (0V), 8 ngõ ra Transistor (0V). Mô đun Slave kết nối với CC-Link Master qua mạng CC-Link. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin. Bảo hành 6 tháng.
3.500.000 (VND)
1.700.000 (VND)
AJ65SBTB1-32T1. 32 ngõ ra Transistor sink. Mô đun Slave kết nối với CC-Link Master qua mạng CC-Link. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Hàng mới, không hộp.
700.000 (VND)
AJ65SBTCF1-32DT. 16 ngõ vào DC sink, 16 ngõ ra Transistor sink. Mô đun Slave kết nối với CC-Link Master qua mạng CC-Link. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90% nguyên zin.
700.000 (VND)
AJ65SBTB1-32DT1. 16 ngõ vào DC (0v), 16 ngõ ra Transistor (0V). Mô đun Slave kết nối với CC-Link Master qua mạng CC-Link. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90% nguyên zin.
1.500.000 (VND)
AJ65BT-64DAV. 4 kênh ngõ ra Analog -10V đến 10VDC. Kết nối truyền thông với CC-Link Master. Xuất xứ: Japan. Mới 90% nguyên zin. Bảo hành 6 tháng.
1.500.000 (VND)
1.200.000 (VND)
AJ65BT-D62. 2 kênh high-speed counter, kết nối truyền thông với CC-Link Master. Xuất xứ: Japan. Mới 80%, nguyên zin.
1.500.000 (VND)
AJ65BT-64DR3. 4 kênh ngõ nhiệt độ Pt100, JPt100. Kết nối truyền thông với CC-Link Master. Xuất xứ: Japan. Mới 95% nguyên zin. Bảo hành 6 tháng.
700.000 (VND)
AJ65DBTB1-32DT1. 16 ngõ vào DC (0V), 16 ngõ ra Transistor (0V). Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90% nguyên zin.
450.000 (VND)
CL2Y16-TP1M1V. 16 ngõ ra Transistor (0V), mô đun Slave trong mạng CC-Link/LT. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90% nguyên zin.
11.200.000 (VND)
5.200.000 (VND)
A64DAVC. 4 kênh ngõ ra Analog -10~10VDC, độ phân giải 16bit. Kết nối truyền thông với mạng Melsecnet/Mini-S3. Xuất xứ: Japan. Mới 100%, hàng tồn kho.
11.200.000 (VND)
4.500.000 (VND)
A68ADC. 8 kênh ngõ vào Analog -10~10VDC, 4-20mA, độ phân giải 11bit. Kết nối truyền thông với mạng Melsecnet/Mini-S3. Xuất xứ: Japan. Mới, không hộp.
Liên hệ
AJ35TB1-16R. 16 ngõ ra Relay. Mô đun Slave kết nối với mạng MelsecNet/Mini-S3 thông qua Master AJ71PT32-S3. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới, không hộp.
Liên hệ
AJ35TB1-16DT. 8 ngõ vào DC, 8 ngõ ra Transistor. Mô đun Slave kết nối với mạng MelsecNet/Mini-S3 thông qua Master AJ71PT32-S3. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới, không hộp.
100.000 (VND)
A6TBXY36. Terminal chuyển đổi đấu dây cho các mô đun I/O PLC dạng MIL/Fujitsu connector 40 chân. Xuất xứ: Japan. Mới 90%.
Kamagra Oral Jelly 100mg Wirkung Kamagra Original Kamagra Online Bestellen Cialis Original VS Generika Cialis Original Preis Cialis Generika Bestellen Cialis Generika 20mg Propecia Generika Rezeptfrei Propecia Generika 1mg Lovegra Preis Lovegra Kaufen Erektile Dysfunktion Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews