Các nhà sản xuất
PLC Panasonic
Hiển thị mỗi trang
Liên hệ
Software lập trình PLC Panasonic FPWIN GR V2.92
70.000 (VND)
CR2025. Pin nguồn 3V Lithium. Sử dụng cho PLC Panasonic FPG. Xuất xứ: Indonesia. Mới 100%.
150.000 (VND)
CR2450. Pin nguồn 3V Lithium. Sử dụng cho PLC Panasonic FP-X. Xuất xứ: Indonesia. Mới 100%.
200.000 (VND)
180.000 (VND)
BR-2/3A. Pin nguồn 3V Lithium. Sử dụng cho PLC Panasonic FP2, FP3. Xuất xứ: Japan. Mới 100%.
250.000 (VND)
300.000 (VND)
CS1W-CIF31. Tạo cổng COM cho máy tính, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 (32/64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
200.000 (VND)
CS1W-CIF31. Tạo cổng COM cho máy tính, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 (32/64it). Xuất xứ: China. Mới 100%.
250.000 (VND)
PC-AFC8513. Lập trình PLC Panasonic-Nais dòng FP0/FP-G/FP-X/FP-M. Giao tiếp với PC thông qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%.
350.000 (VND)
USB-AFC8503/8513. Lập trình PLC Panasonic-Nais dòng FP0/FPG/FP2/FP-X/FP-M & HMI GT10/GT30. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Xuất xứ: China. Mới 100%.
250.000 (VND)
PC-FP1. Lập trình PLC Panasonic dòng FP1 kết nối với PC qua cổng RS232. Xuất xứ: China. Mới 100%.
400.000 (VND)
USB-AFC8503/8513. Lập trình PLC Panasonic-Nais dòng FP0/FP2/FP-X/FP-M & HMI GT10/GT30. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Xuất xứ: China. Mới 100%.
400.000 (VND)
AFP8550. Lập trình PLC Panasonic dòng FP1/FP3/FP5 kết nối với PC qua cổng RS232. Xuất xứ: China. Mới 100%.
600.000 (VND)
USB8550. Cáp lập trình PLC Nais-Panasonic dòng FP1/FP3/FP5, giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Xuất xứ: China. Mới 100%.
700.000 (VND)
USB8550+. Cáp thiết kết cách ly tốt, lập trình PLC Nais-Panasonic dòng FP1/FP3/FP5, giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Xuất xứ: China. Mới 100%.
1.000.000 (VND)
FP0-C10RS. 6 ngõ vào DC (0V/24V), 4 ngõ ra Relay, nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: Thailand, China. Mới 90%.
1.200.000 (VND)
FP0-C14RS. 8 ngõ vào DC (0V/24V), 6 ngõ ra Relay. Xx: Thailand, China. Mới 90-95%. Bảo hành 6 tháng.
1.800.000 (VND)
FP0-C32T. 16 ngõ vào DC, 16 ngõ ra transistor, bộ nhớ 5000 steps, tốc độ 0.9μs, nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: Japan/Thailand. Mới 90-95%, nguyên zin.
2.200.000 (VND)
FP0-T32CT. 16 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra transistor sink. Nguồn cấp 24VDC. Tốc độ 0.9μs. Bộ nhớ 10K steps . Xuất xứ: Japan, Chính hãng. Mới 90-95%, nguyên zin.
2.200.000 (VND)
FP0R-C32T. 16 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra transistor sink, bộ nhớ 32k steps, tốc độ 0.08μs, nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: Japan. Mới 90-95%, nguyên zin.
2.500.000 (VND)
FP0R-C32CT + COM. 16 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra transistor sink, bộ nhớ 32k steps, tốc độ 0.08μs, nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: Japan. Mới 90-95%, nguyên zin.
3.000.000 (VND)
2.800.000 (VND)
FPG-C32TH (AFPG2543H). 16 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra transistor sink, xuất xung 100KHz. Nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: Japan, Chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
4.000.000 (VND)
Web Datalogger AFL 1200, có thẻ nhớ CompactFlash 2Gb. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
2.000.000 (VND)
FP0-A21. 2 kênh ngõ vào Analog 0-5V, -10 ~ +10V, 0-20mA, nhiệt độ K J T. 1 Kênh ngõ ra Analog -10 ~ +10V, 0-20mA. Độ Phân giải 1/4000. Xuất xứ: Japan. Mới 95-97% nguyên zin.
500.000 (VND)
FP0-E8X. 8 ngõ vào DC sink/source, mở rộng cho PLC Panasonic FP0, FPG. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
500.000 (VND)
FP0-E8YRS. 8 ngõ ra Relay. Mở rộng ngõ ra cho PLC Panasonic dòng FP0, FPG. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
500.000 (VND)
FP0-E8YT. 8 ngõ ra transistor sink, mở rộng cho PLC Panasonic FP0, FPG. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
700.000 (VND)
FP0-E16RS. 8 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Relay. Mở rộng ngõ ra cho PLC Panasonic dòng FP0, FPG. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
600.000 (VND)
FP0-E16X. 16 ngõ vào DC sink/source, mở rộng cho PLC Panasonic FP0, FPG. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
600.000 (VND)
FP0-E16T. 8 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra transistor sink. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
800.000 (VND)
FP0-E32T. 16 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra transistor sink. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
1.200.000 (VND)
FPG-XY64D2T. 32 ngõ vào DC, 32 ngõ ra transistor. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
3.600.000 (VND)
3.300.000 (VND)
FP-X0 L60R. 32 ngõ vào DC, 2 kênh vào Analog 10bit, 4 ngõ ra Transistor NPN, 24 ngõ ra Relay. Tốc độ 0.08us/step. Dung lượng 8Ksteps. Xuất xứ: China. Mới 95%.
3.000.000 (VND)
2.700.000 (VND)
FP-X C30R. 16 cổng vào DC sink/source, 14 cổng ra Relay. Tốc độ 0.32µs, 32k steps. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
1.500.000 (VND)
FP-X0 E24R. 16 ngõ vào DC (0V/24V), 8 ngõ ra Relay. Mở rộng ngõ vào/ra cho PLC Panasonic dòng FP-X0. Xx: China. Mới 97%. Bảo hành 6 tháng.
Liên hệ
FP2-C2 (AFP2231). FP2-X64D2, FP2-XY64D2T, FP2-Y64T, FP2-MCU, FP2-ET2, FP2-HSCT. Xuất xứ: Japan. Mới 95%, nguyên zin.
5.200.000 (VND)
4.800.000 (VND)
FP2-C2 (AFP2231). Tốc độ xử lý 0.03us, bộ nhớ chương trình 60k steps. Xuất xứ: Japan. Mới 95%, nguyên zin.
1.100.000 (VND)
FP2-PSA2. Nguồn vào 100-240VAC, công suất 2.5A 5VDC, cấp nguồn cho PLC Panasonic dòng PF2. Xuất xứ: Japan. Mới 95%, nguyên zin.
1.500.000 (VND)
FP2-PSA3. Nguồn vào 100-240VAC, công suất 5A 5VDC, cấp nguồn cho PLC Panasonic dòng PF2. Xuất xứ: Japan. Mới 95%, nguyên zin.
3.000.000 (VND)
FP2-MCU. Xuất xứ: Japan. Mới 95%, nguyên zin.
5.500.000 (VND)
FP2-AD8. 8 kênh ngõ vào Analog Dòng, Áp, Nhiệt độ (RTD,Thermocouple), Độ phân giải 16bit. Xuất xứ: Japan. Mới 100%.
4.500.000 (VND)
4.000.000 (VND)
FP2-HSCT. 4 kênh highspeed counter, tần số 200kHz, sử dụng với PLC Pananasonic dòng FP2. Xuất xứ: Japan. Tình Trang: Chưa qua sử dụng, không hộp.
4.000.000 (VND)
3.800.000 (VND)
FP2-PP2. Mô đun phát xung điều khiển 2 trục, sử dụng với PLC Pananasonic dòng FP2. Xuất xứ: Japan. Tình Trang: Chưa qua sử dụng, không hộp.
5.000.000 (VND)
FP2-ET2. Mô đun Ethernet, hỗ trợ 10BASE-T 100BASE-TX, sử dụng với PLC Panasonic dòng FP2. Xuất xứ: Japan. Mới 95%, nguyên zin.
1.200.000 (VND)
FP2-X64D2. 64 ngõ vào DC sink/source. Sử dụng mở rộng ngõ vào PLC Panasonic dòng FP2. Xuất xứ: Japan. Mới 90%, nguyên zin.
1.500.000 (VND)
FP2-X64D2. 64 ngõ vào DC. Sử dụng mở rộng ngõ vào PLC Panasonic dòng FP2. Xuất xứ: Japan. Tình trạng: mới, không hộp.
1.500.000 (VND)
1.300.000 (VND)
FP2-Y64T. 64 ngõ ra Transistor NPN. Sử dụng mở rộng ngõ ra PLC Panasonic dòng FP2. Xuất xứ: Japan. Mới 95%, nguyên zin.
1.500.000 (VND)
1.400.000 (VND)
FP2-XY64D2T. 32 ngõ vào DC sink/source, 32 ngõ ra Transistor sink. Sử dụng mở rộng ngõ ra PLC Panasonic dòng FP2. Xuất xứ: Japan. Mới 95%, nguyên zin.
Liên hệ
FP3 CPU (AFP3220C-F ver.4.6), Power unit AFP3636, Input AFP33024, Output AFP33484, communication AFP3462, DA converter AFP3415, PID unit AFP3440113B. Xuất xứ: Japan/China. Mới 90%, nguyên zin.
3.500.000 (VND)
FP3 CPU AFP3220C-F. Tốc độ xử lý 0.5us, bộ nhớ chương trình 15,871 steps. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
Kamagra Oral Jelly 100mg Wirkung Kamagra Original Kamagra Online Bestellen Cialis Original VS Generika Cialis Original Preis Cialis Generika Bestellen Cialis Generika 20mg Propecia Generika Rezeptfrei Propecia Generika 1mg Lovegra Preis Lovegra Kaufen Erektile Dysfunktion Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews