Các nhà sản xuất
Terminal, Dây Bus, Phụ Kiện
Hiển thị mỗi trang
100.000 (VND)
80.000 (VND)
PCSA-4F40. Bus dạng Fujitsu vặn ốc, 40 chân. Terminal chuyển đổi đấu dây cho các mô đun PLC. Xuất xứ: Japan. Mới 85%.
100.000 (VND)
80.000 (VND)
TG7-1H40S. 40 chân, Fujitsu connector, chuyển đổi đấu dây cho các mô đun PLC. Xuất xứ: Korea. Mới 85%.
150.000 (VND)
XW2B-40G5. Bus dạng MIL, 40 chân. Terminal chuyển đổi đấu dây cho mô đun I/O PLC dạng MIL hoặc Fujitsu connector. Mới 95%.
150.000 (VND)
XW2D-40G6. Bus dạng MIL, 40 chân. Terminal chuyển đổi đấu dây cho mô đun I/O PLC dạng MIL hoặc Fujitsu connectors. Mới 95%.
150.000 (VND)
FA-TBS32XY. Bus dạng MIL, 40 chân. Terminal chuyển đổi đấu dây cho các mô đun PLC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 97%.
100.000 (VND)
A6TBXY36. Bus dạng Fujitsu vặn ốc, 40 chân. Terminal chuyển đổi đấu dây cho các mô đun I/O PLC dạng MIL/Fujitsu connector 40 chân. Xuất xứ: Japan. Mới 90%.
300.000 (VND)
FA-CBL10FMV. Chiều dài 1m, 1 đầu 40 Pin MIL, 1 đầu 40 Pin Fujitsu. Hàng cũ, chính hãng.
400.000 (VND)
FA-CBL20FMV. Chiều dài 2m, 1 đầu 40 Pin MIL, 1 đầu 40 Pin Fujitsu. Hàng cũ, chính hãng.
300.000 (VND)
XW2Z-100B. Chiều dài 1m, 1 đầu 40 Pin MIL, 1 đầu 40 Pin Fujitsu. Hàng cũ, chính hãng.
350.000 (VND)
XW2Z-150B. Chiều dài 1.5m, 1 đầu 40 Pin MIL, 1 đầu 40 Pin Fujitsu. Hàng cũ, chính hãng.
Kamagra Oral Jelly 100mg Wirkung Kamagra Original Kamagra Online Bestellen Cialis Original VS Generika Cialis Original Preis Cialis Generika Bestellen Cialis Generika 20mg Propecia Generika Rezeptfrei Propecia Generika 1mg Lovegra Preis Lovegra Kaufen Erektile Dysfunktion Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews